RAPORTY BIEŻĄCE

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2012 roku, otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie w sprawie zarejestrowania nowego oddziału Spółki znajdującego się w Biłgoraju. Uruchomienie oddziału Emitenta pozwoli na optymalizację wybranych kosztów […]

dodano: 2014-05-22 Zarząd APIS S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 604/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i N spółki APIS S.A. Na podstawie § 5 […]

dodano: 2014-05-22 Zarząd APIS SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podpisał umowę o wartości 1.400.000,00 zł brutto z firmą Ecodom Explorer Sp. z o.o. na wykonanie trzeciej pierzei Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw. Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych, które będzie pełnić́ funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu […]

dodano: 2014-03-04 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04 marca 2014 roku powziął informację o Uchwale Nr 253/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na mocy której Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o […]

dodano: 2014-03-03 Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę z Gminą Tryńcza w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu […]

dodano: 2014-01-17 Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę z Gminą Tryńcza w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Poprawę infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”. Wartość inwestycji to 1 482 587,70 zł brutto, z czego […]

dodano: 2014-01-17 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do umowy zawartej 26.10.2012 roku z firmą Art Capital Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres umowy o zamiar wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Umowa została zawarta […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 160 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N. Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w toku trwających prac związanych z przygotowaniem dokumentu informacyjnego Spółki na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N okazało się, że aktualna jednolita treść statutu Spółki zawiera błąd. Chodzi o treść paragrafu nr 31, która brzmi […]

dodano: 2013-08-14 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dn. 14.03.2013 r. informuje, iż spółka MEDLABS Sp. z o.o. (podmiot zależny od APIS TECH Sp. z o.o., w którym „Emitent” posiada 100% udziałów) zawarła umowy o dofinansowanie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i tym […]

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.