RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji 20.12.2010 r.

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji dodano: 2010-12-27 12:01:00 Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Artur Zieliński informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 20.12.2010 r. na rynku NewConnect 830.000 sztuk akcji […]

Czytaj więcej...

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji 27.12.2010 r.

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji dodano: 2010-12-27 11:30:00 Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Artur Zieliński informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 15.12.2010 na rynku NewConnect 1.060.000 sztuk akcji Spółki, […]

Czytaj więcej...

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji 28.12.2010r.

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji dodano: 2010-12-28 Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Janusza Paszek o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Janusz Paszek informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 6.12.2010 r. na rynku NewConnect 335.140 sztuk akcji Spółki, […]

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA 30.12.2010 r.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA dodano: 2010-12-31 Zarząd HMSG S.A.(Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 30.12.2010 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Janusza Lasockiego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z […]

Czytaj więcej...

Informacja o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Informacja o nabyciu znaczącego pakietu akcji dodano: 2010-09-13 Zarząd HMSG S.A. informuje, iż w dniu 13.09.2010 roku otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 06.09.2010 na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Platinum Finance S.A. o nabyciu […]

 

Czytaj więcej...

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

dodano: 2014-05-30 Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że incydentalnie naruszony został przez Spółkę obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu rocznego za 2013 rok. Powodem braku terminowej publikacji raportu było opóźnienie w otrzymaniu danych finansowych od biura rachunkowego oraz Biegłego Rewidenta. Emitent podejmie stosowne kroki, aby w przyszłości taka sytuacja […]

Czytaj więcej...

Rejestracja nowego oddziału Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2012 roku, otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie w sprawie zarejestrowania nowego oddziału Spółki znajdującego się w Biłgoraju. Uruchomienie oddziału Emitenta pozwoli na optymalizację wybranych kosztów […]

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii K i N

dodano: 2014-05-22 Zarząd APIS S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 604/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i N spółki APIS S.A. Na podstawie § 5 […]

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na prace budowlane o wartości 1,4 mln zł

dodano: 2014-05-22 Zarząd APIS SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podpisał umowę o wartości 1.400.000,00 zł brutto z firmą Ecodom Explorer Sp. z o.o. na wykonanie trzeciej pierzei Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw. Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych, które będzie pełnić́ funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu […]

Czytaj więcej...

Przyjęcie akcji serii K do depozytu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

dodano: 2014-03-04 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04 marca 2014 roku powziął informację o Uchwale Nr 253/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na mocy której Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o […]

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.