RAPORTY BIEŻĄCE

dodano: 2014-01-17 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do umowy zawartej 26.10.2012 roku z firmą Art Capital Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres umowy o zamiar wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Umowa została zawarta […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 160 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N. Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w toku trwających prac związanych z przygotowaniem dokumentu informacyjnego Spółki na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N okazało się, że aktualna jednolita treść statutu Spółki zawiera błąd. Chodzi o treść paragrafu nr 31, która brzmi […]

dodano: 2013-08-14 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dn. 14.03.2013 r. informuje, iż spółka MEDLABS Sp. z o.o. (podmiot zależny od APIS TECH Sp. z o.o., w którym „Emitent” posiada 100% udziałów) zawarła umowy o dofinansowanie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i tym […]

dodano: 2013-01-09 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym podpisane przez głównego akcjonariusza Spółki, tj. firmę P.W. „Apis” H. Oziębło – D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju, pisemne oświadczenie (tzw. „lock up”) zawierające zobowiązanie o ograniczeniu sprzedaży posiadanych 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) akcji APIS […]

dodano: 2013-03-15 arząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu dnia 14.03.2013 roku informacji w sprawie otrzymania przez spółkę zależną MEDLABS Sp. z o.o. (podmiot zależny poprzez fundusz APIS TECH Sp. z o.o., w którym Emitent posiada 100% udziałów) dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniach 6.1 „Paszport do eksportu” oraz 5.4 „Zarządzanie […]

dodano: 2015-01-10 Zarząd spółki APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożony został wniosek o zawieszenie rozpatrywania wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii N. Podstawą do złożenia wniosku jest zaistnienie przeszkody formalnej uniemożliwiającej obecnie wprowadzenie tych akcji do obrotu. Gdy […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym zakończyła się kontrola I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście („Urząd”) prowadzona w związku z wnioskiem Emitenta o zwrot nadpłaconego podatku VAT za okres od 01.01.2010 do 30.09.2012 r. Przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, dzięki czemu Spółka otrzyma […]

Zarząd spółki APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu wczorajszym sprzedaży 1.350.000 akcji, które stanowią 0,69 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 3 grosze. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 160.000.000 akcji, co stanowiło 81,70 % kapitału zakładowego Spółki. […]

Zarząd Spółki APIS S.A. (Emitenta) z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizacje pierwszego etapu wykonania budynku mieszkalno-usługowego na Targówku w Warszawie. Wartość umowy opiewa na kwotę 8.500.000 zł netto. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Osoba reprezentująca Spółkę: Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.