RAPORTY BIEŻĄCE

Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dodano: 2012-01-30 Zarząd HMSG S.A )”Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości aktualną listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% kapitału zakładowego Spółki. Pliki: Struktura akcjonariatu

Czytaj więcej...

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 23 czerwca

Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki APIS S.A. które odbyło się w dniu 23.06.2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie […]

Czytaj więcej...

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zmiany w składzie Zarządu Spółki 2014-11-29 Zarząd spółki APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu pana Bartłomieja Michała Matusiaka, w dniu 28 listopada br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 grudnia br. na stanowisko Prezesa Zarządu pana Henryka Oziębło i jednoczesnym […]

Czytaj więcej...

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki 2014-11-04 Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 04.11.2014 r., Bartłomiej Michał Matusiak złożył pisemną rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu APIS S.A. ze skutkiem na dzień 30.11.2014 r. Bartłomiej Michał Matusiak jako Prezes Zarządu był uprawniony do reprezentowania Spółki łącznie z Wiceprezesem Zarządu […]

Czytaj więcej...

Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej dodano: 2013-05-28 Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz […]

Czytaj więcej...

Podjęcie uchwały przez GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji serii K i N

dodano: 2014-05-29 Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 maja 2014 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 636/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i N Spółki. Na podstawie podjętej uchwały ustalono, […]

Czytaj więcej...

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii K i N

dodano: 2014-05-26 Zarząd APIS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N na rynku NewConnect. Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowania ww. akcji […]

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA 16.01.2012 r.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA dodano: 2012-01-30 Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 27.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od spółki Financial Markets Center Management Sp. z o.o. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz […]

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA 17.01.2012 r.

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA dodano: 2012-01-30 09:57:38 Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 27.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od spółki Financial Markets Center Management Sp. z o.o. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu […]

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA 25.01.2012 r.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA dodano: 2012-01-25 15:08:17 Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 25.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Grzegorza Bielenia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) […]

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.