RAPORTY BIEŻĄCE

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje, że nastąpiło naruszenie terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu bieżącego dotyczącego harmonogramu raportowania Emitenta w roku 2017. Raporty zostały opublikowane dzisiaj. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z […]

Czytaj więcej...

Otrzymanie upomnienia i zakwalifikowanie do segmentu NC Alert

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację, iż Uchwałą Nr 264/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2017 r. w związku z nie przekazaniem przez Emitenta w terminie wynikającym z przepisów wskazanych w Regulaminie alternatywnego systemu obrotu do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za […]

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza 27 października 2016

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 27 października 2016 sprzedaży 2.000.000 akcji, które stanowią 1,02 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 9 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 104.500.000 akcji, co stanowiło 53,36 % kapitału […]

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza 10 października 2016

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 10 października 2016 sprzedaży 798.563 akcji, które stanowią 0,41 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 6 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 105.298.563 akcji, co stanowiło 53,77% % kapitału […]

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza 1 lipca 2016

Zarząd spółki APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 1 lipca 2016 sprzedaży 3.351.437 akcji, które stanowią 1,71 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 3 grosze. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 158.650.000 akcji, co stanowiło 81,01 % kapitału […]

Czytaj więcej...

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.

Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki APIS S.A. które odbyło się w dniu 22.06.2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie […]

Czytaj więcej...

APIS S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Zarząd APIS S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku: – […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Czytaj więcej...

1/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 10.06.2016r.

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła do siedziby Spółki rezygnacja Pana Marka Jassaka z funkcji członka Rady Nadzorczej APIS S.A. z dnia 10.06.2016 r. Rezygnację ze stanowiska Pan Marek Jassak motywował swoimi planami zawodowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do […]

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.