RAPORTY BIEŻĄCE

dodano: 2015-01-10 Zarząd spółki APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożony został wniosek o zawieszenie rozpatrywania wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii N. Podstawą do złożenia wniosku jest zaistnienie przeszkody formalnej uniemożliwiającej obecnie wprowadzenie tych akcji do obrotu. Gdy […]

dodano: 2013-01-09 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym podpisane przez głównego akcjonariusza Spółki, tj. firmę P.W. „Apis” H. Oziębło – D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju, pisemne oświadczenie (tzw. „lock up”) zawierające zobowiązanie o ograniczeniu sprzedaży posiadanych 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) akcji APIS […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 160 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N. Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika […]

dodano: 2012-12-21 Zarząd APIS SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w toku trwających prac związanych z przygotowaniem dokumentu informacyjnego Spółki na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N okazało się, że aktualna jednolita treść statutu Spółki zawiera błąd. Chodzi o treść paragrafu nr 31, która brzmi […]

Zarząd Spółki APIS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku. 1. Raporty okresowe kwartalne: – raport za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016; – raport za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016; – raport za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016; – raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016. 2. […]

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15 marca 2016 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015 r. i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii z badania. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr […]

Zarząd spółki APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu wczorajszym sprzedaży 1.350.000 akcji, które stanowią 0,69 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 3 grosze. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 160.000.000 akcji, co stanowiło 81,70 % kapitału zakładowego Spółki. […]

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Zarząd APIS S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku: – […]

Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki APIS S.A. które odbyło się w dniu 22.06.2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie […]

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.