RAPORTY BIEŻĄCE

dodano: 2014-01-17 Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka) z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014 r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: – Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r. – Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 14 maja […]

dodano: 2014-01-17 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do umowy zawartej 26.10.2012 roku z firmą Art Capital Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres umowy o zamiar wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Umowa została zawarta […]

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

dodano: 2014-01-17 Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę z Gminą Tryńcza w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Poprawę infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”. Wartość inwestycji to 1 482 587,70 zł brutto, z czego […]

Zarząd APIS S.A., z siedzibą w Biłgoraju, przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu APIS S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r. 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Sp.J. – 102.500.000 akcji uprawniających do 102.500.000 głosów, co stanowiło 67,21% głosów na ZWZA i 52,34% […]

Zarząd spółki pod firmą APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Spółka Jawna Liczba […]

dodano: 2013-08-14 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dn. 14.03.2013 r. informuje, iż spółka MEDLABS Sp. z o.o. (podmiot zależny od APIS TECH Sp. z o.o., w którym „Emitent” posiada 100% udziałów) zawarła umowy o dofinansowanie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i tym […]

dodano: 2013-05-21 Zarząd APIS S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2013 roku. Z uwagi na niedokonanie odwołania osób z aktualnego składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie jednomyślnie postanowiło nie powoływać nowych osób do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki […]

dodano: 2013-03-15 arząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu dnia 14.03.2013 roku informacji w sprawie otrzymania przez spółkę zależną MEDLABS Sp. z o.o. (podmiot zależny poprzez fundusz APIS TECH Sp. z o.o., w którym Emitent posiada 100% udziałów) dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniach 6.1 „Paszport do eksportu” oraz 5.4 „Zarządzanie […]

dodano: 2015-11-16 Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka) z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: – Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r. – Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 14 maja […]

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.