RAPORTY BIEŻĄCE

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 28.12.2016r.

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła do siedziby Spółki rezygnacja Pana Arkadiusza Smalskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej APIS S.A. z dnia 28.12.2016 r. Rezygnację ze stanowiska Pan Arkadiusz Smalski motywował swoimi planami zawodowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do […]

Czytaj więcej...

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” H.Oziębło – D.Oziębło Spółka Jawna, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Czytaj więcej...

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r.

Zarząd APIS S.A., z siedzibą w Biłgoraju, przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu APIS S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r. 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Sp.J. – 102.500.000 akcji uprawniających do 102.500.000 głosów, co stanowiło 67,21% głosów na ZWZA i 52,34% […]

Czytaj więcej...

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki APIS SA z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że uchwałą nr 13 Walne Zgromadzenie postanowiło usunąć z porządku obrad punkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki […]

Czytaj więcej...

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2016

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 r. i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii z badania. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów […]

Czytaj więcej...

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje, że nastąpiło naruszenie terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu bieżącego dotyczącego harmonogramu raportowania Emitenta w roku 2017. Raporty zostały opublikowane dzisiaj. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z […]

Czytaj więcej...

Otrzymanie upomnienia i zakwalifikowanie do segmentu NC Alert

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację, iż Uchwałą Nr 264/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2017 r. w związku z nie przekazaniem przez Emitenta w terminie wynikającym z przepisów wskazanych w Regulaminie alternatywnego systemu obrotu do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za […]

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza 27 października 2016

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 27 października 2016 sprzedaży 2.000.000 akcji, które stanowią 1,02 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 9 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 104.500.000 akcji, co stanowiło 53,36 % kapitału […]

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza 10 października 2016

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 10 października 2016 sprzedaży 798.563 akcji, które stanowią 0,41 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 6 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 105.298.563 akcji, co stanowiło 53,77% % kapitału […]

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.