RAPORTY BIEŻĄCE

dodano: 2014-05-22 Zarząd APIS S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 604/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i N spółki APIS S.A. Na podstawie § 5 […]

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA dodano: 2012-08-26 Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż wyniku braku dostępu osoby uprawnionej do systemu ESPI, tym samym braku możliwości wcześniejszego opublikowania raportu, dopiero w dniu dzisiejszym, tj. 26.08.2012 r. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym dnia 20.08.2012 r. Zawiadomieniu […]

dodano: 2014-05-22 Zarząd APIS SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podpisał umowę o wartości 1.400.000,00 zł brutto z firmą Ecodom Explorer Sp. z o.o. na wykonanie trzeciej pierzei Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw. Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych, które będzie pełnić́ funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu […]

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Zarząd Spółki APIS S.A. _Emitenta_ niniejszym informuje o otrzymaniu informacji od Państwa Aleksandry i Sebastiana Szumczyków informacji o zmianie stanu posiadania akcji spółki APIS S.A. powyżej 5% ogólnej liczby głosów, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o […]

Zarząd Spółki APIS S.A. _Emitenta_ z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje o otrzymaniu uzupełnienia informacji o nabyciu pakietu akcji APIS S.A. od Pani Adrianny Smalskiej. Otrzymane pismo przekazujemy jako załącznik do niniejszego raportu. APIS_Smalska_uzupelnienie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

dodano: 2014-03-04 Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04 marca 2014 roku powziął informację o Uchwale Nr 253/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na mocy której Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o […]

dodano: 2014-03-03 Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę z Gminą Tryńcza w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu […]

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 10 października 2016 sprzedaży 798.563 akcji, które stanowią 0,41 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 6 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 105.298.563 akcji, co stanowiło 53,77% % kapitału […]

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 27 października 2016 sprzedaży 2.000.000 akcji, które stanowią 1,02 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 9 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 104.500.000 akcji, co stanowiło 53,36 % kapitału […]

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.