RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2018 na dzień 31 maja 2019 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 21 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku. […]

Czytaj więcej...

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za lata 2017 i 2018

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2017 i 2018. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731. […]

Czytaj więcej...

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach: – raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku, – […]

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 28.12.2016r.

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła do siedziby Spółki rezygnacja Pana Arkadiusza Smalskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej APIS S.A. z dnia 28.12.2016 r. Rezygnację ze stanowiska Pan Arkadiusz Smalski motywował swoimi planami zawodowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do […]

Czytaj więcej...

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” H.Oziębło – D.Oziębło Spółka Jawna, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Czytaj więcej...

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r.

Zarząd APIS S.A., z siedzibą w Biłgoraju, przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu APIS S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r. 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Sp.J. – 102.500.000 akcji uprawniających do 102.500.000 głosów, co stanowiło 67,21% głosów na ZWZA i 52,34% […]

Czytaj więcej...

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki APIS SA z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że uchwałą nr 13 Walne Zgromadzenie postanowiło usunąć z porządku obrad punkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki […]

Czytaj więcej...

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2016

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 r. i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii z badania. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów […]

Czytaj więcej...

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje, że nastąpiło naruszenie terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu bieżącego dotyczącego harmonogramu raportowania Emitenta w roku 2017. Raporty zostały opublikowane dzisiaj. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z […]

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.