RAPORTY BIEŻĄCE

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 czerwca 2018 r. APIS Spółka Akcyjna APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 czerwca 2018 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd APIS S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia. APIS_protokol_ZWZW_19_06_2018 Podstawa prawna: §4 ust. […]

Czytaj więcej...

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 19.06.2018 r. APIS S.A.

Zarząd spółki pod firmą APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Spółka Jawna Liczba […]

Czytaj więcej...

Powołanie członków Rady Nadzorczej APIS Spółka Akcyjna APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Mirosław Kielecki Pani Urszula Pikiel Pan Marcin Durlik Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu […]

Czytaj więcej...

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach: – raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018 roku, – […]

Czytaj więcej...

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2018 na dzień 31 maja 2019 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 21 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku. […]

Czytaj więcej...

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za lata 2017 i 2018

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2017 i 2018. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731. […]

Czytaj więcej...

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach: – raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku, – […]

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 28.12.2016r.

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła do siedziby Spółki rezygnacja Pana Arkadiusza Smalskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej APIS S.A. z dnia 28.12.2016 r. Rezygnację ze stanowiska Pan Arkadiusz Smalski motywował swoimi planami zawodowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do […]

Czytaj więcej...

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” H.Oziębło – D.Oziębło Spółka Jawna, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.