RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o zatrudnieniu specjalistów na potrzeby realizacji projektu finansowanego z NCBiR.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że potwierdził zatrudnienie w projekcie wybitnych naukowców - ekspertów w swoich dziedzinach. Są to m. in.:
Profesor nadzwyczajny będący specjalistą ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dorobkiem naukowym związanym z tematyką projektu;
Specjalista ds. sieci z Wojskowej Akademii Technicznej z certyfikatami potwierdzającymi umiejętności;
Specjalista ds. komunikacji w grach z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w obszarze MMORPG;
oraz programiści realizujący swoje prace m. in. dla 11 bit studios oraz innych.

Zarząd firmy uznał, że tak dobrany zespół badawczo-rozwojowy będzie w stanie zrealizować projekt zgodnie z założonym harmonogramem.

Projekt rozpocznie się 2 listopada i jest podzielony na 4 etapy. Trzy etapy są badawczo-rozwojowe i trwają odpowiednio 8, 6 i 8 miesięcy. Czwarty etap to eksperymentalna praca rozwojowa, która ma na celu przygotować gotowy produkt. Etap ten zajmie 8 miesięcy. Spodziewany koniec prac ma nastąpić do końca kwietnia 2023 roku.

Czytaj więcej...

Informacja o przygotowaniu wniosku o zaliczkę na realizację programu GameInn

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że przygotował wniosek do NCBiR o wypłatę pierwszej zaliczki w kwocie 831.089,49 PLN z przeznaczeniem na realizację umowy nr POIR.01.02.00-00-0123/20-00 zawartej z NCBiR. Umowa będzie realizowana od 2 listopada 2020 r.

Czytaj więcej...

Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR na realizacje projektu Gameinn

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") niniejszym informuje że została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0123/20-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Umowę podpisano na kwotę 4.817.974,19 PLN, kwota dofinansowania przyznana Spółce wynosi 3.599.161,10 PLN.

Czytaj więcej...

Informacja na temat projektu GameInn APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu informacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o pozytywnej weryfikacji umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0123/20.

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza APIS S.A.

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym pismo informujące, że Akcjonariusze Spółki Aleksadra i Sebastian Szumczykowie dokonali w dniu 14 lipca 2020 sprzedaży 1.000.000 akcji, które stanowią 0,51 % kapitału zakładowego Spółki.
Przed w/w transakcją Akcjonariusze posiadali 10.000.000 akcji, co stanowiło 5,1 % kapitału zakładowego Spółki.
Po w/w transakcji Akcjonariusze posiadają 9.000.000 akcji, co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej...

Informacja dodatkowa do raportu ESPI nr 4/2020 APIS Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju, w związku z otrzymaniem w dniu 4 września 2020 informacji MAR od członka Rady Nadzorczej informuje, że Spółka zwróciła się z zapytaniem do członka Rady Nadzorczej i otrzymała informację, że sprzedaż akcji przez ww. osobę była spowodowana pogarszającym się stanem zdrowia oraz koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej członka Rady Nadzorczej, trwającą przez długi okres w związku z pandemią, co z kolei spowodowało brak prywatnych środków finansowych oraz wymusiło wydatki na podtrzymanie i remont obiektu turystycznego, którego działalność została wstrzymana. Członek Rady Nadzorczej przyznał, że przez wiele lat nie przeprowadzał żadnych transakcji giełdowych i w związku z tym popełnił błąd formalny oraz zapewnił, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Jednocześnie Mirosław Kielecki przeprasza inwestorów, akcjonariuszy, nadzór rynku oraz spółkę za zaistniałą sytuację.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR APIS S.A.

Zarząd APIS SA z siedzibą w Biłgoraju dalej: Spółka, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej, sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, w sprawie zrealizowanej transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Czytaj więcej...

Sprostowanie do treści raportu bieżącego nr 13/2020 APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. przekazuje sprostowanie do treści raportu bieżącego EBI nr 13/2020 opublikowanego 1 września 2020.

Treść opublikowana:
"Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy."

Treść poprawna:
"Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej...

Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 31 sierpnia 2020 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów APIS S.A.

Zarząd spółki pod firmą APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" H. Oziębło – D. Oziębło Spółka Jawna

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 102 500 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 102 500 000
Udział w liczbie głosów na WZA: 99,99 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 52,34 %

Czytaj więcej...

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.