RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o uzyskaniu Pożyczki Płynnościowej POIR.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju  („Spółka”) informuje, że podpisał umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR o dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR” na kwotę 1.900.000,00 PLN.

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał dzisiaj pismo informujące, że Akcjonariusz Spółki firma Adrix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała w dniu 25 listopada 2020 sprzedaży 6.068.024 akcji, które stanowią 3,1 % kapitału zakładowego Spółki.

Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 30.068.024 akcji, co stanowiło 15,35% kapitału zakładowego Spółki.

Po w/w transakcji Akcjonariusz posiada 24.000.000 akcji, co stanowi 12,25% kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej...

Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBiR

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju  („Spółka”) informuje, że NCBiR wypłaciło pierwsza zaliczkę na realizacje programu GameInn w kwocie 831.089,49 PLN. Zespół zatrudnionych specjalistów pracuje nad projektem od 2 listopada 2020 r., prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Czytaj więcej...

Informacja o zakończeniu prac budowlanych.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") niniejszym informuje że zostały zakończone prace budowlane przy budynku wielorodzinnym znajdującym się w Warszawie przy ulicy Budowlanej, 95% lokali w tej inwestycji zostało sprzedanych.

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał dzisiaj pismo informujące, że Akcjonariusz Spółki firma Adrix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała w dniu 8 października 2020 sprzedaży 1.562.696 akcji, które stanowią 0,8 % kapitału zakładowego Spółki.

Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 39.170.000 akcji, co stanowiło 20,00051% kapitału zakładowego Spółki.

Po w/w transakcji Akcjonariusz posiada 37.607.304 akcji, co stanowi 19,20% kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej...

Informacja o zatrudnieniu specjalistów na potrzeby realizacji projektu finansowanego z NCBiR.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że potwierdził zatrudnienie w projekcie wybitnych naukowców - ekspertów w swoich dziedzinach. Są to m. in.:
Profesor nadzwyczajny będący specjalistą ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dorobkiem naukowym związanym z tematyką projektu;
Specjalista ds. sieci z Wojskowej Akademii Technicznej z certyfikatami potwierdzającymi umiejętności;
Specjalista ds. komunikacji w grach z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w obszarze MMORPG;
oraz programiści realizujący swoje prace m. in. dla 11 bit studios oraz innych.

Zarząd firmy uznał, że tak dobrany zespół badawczo-rozwojowy będzie w stanie zrealizować projekt zgodnie z założonym harmonogramem.

Projekt rozpocznie się 2 listopada i jest podzielony na 4 etapy. Trzy etapy są badawczo-rozwojowe i trwają odpowiednio 8, 6 i 8 miesięcy. Czwarty etap to eksperymentalna praca rozwojowa, która ma na celu przygotować gotowy produkt. Etap ten zajmie 8 miesięcy. Spodziewany koniec prac ma nastąpić do końca kwietnia 2023 roku.

Czytaj więcej...

Informacja o przygotowaniu wniosku o zaliczkę na realizację programu GameInn

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że przygotował wniosek do NCBiR o wypłatę pierwszej zaliczki w kwocie 831.089,49 PLN z przeznaczeniem na realizację umowy nr POIR.01.02.00-00-0123/20-00 zawartej z NCBiR. Umowa będzie realizowana od 2 listopada 2020 r.

Czytaj więcej...

Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR na realizacje projektu Gameinn

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") niniejszym informuje że została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0123/20-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Umowę podpisano na kwotę 4.817.974,19 PLN, kwota dofinansowania przyznana Spółce wynosi 3.599.161,10 PLN.

Czytaj więcej...

Informacja na temat projektu GameInn APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu informacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o pozytywnej weryfikacji umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0123/20.

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza APIS S.A.

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym pismo informujące, że Akcjonariusze Spółki Aleksadra i Sebastian Szumczykowie dokonali w dniu 14 lipca 2020 sprzedaży 1.000.000 akcji, które stanowią 0,51 % kapitału zakładowego Spółki.
Przed w/w transakcją Akcjonariusze posiadali 10.000.000 akcji, co stanowiło 5,1 % kapitału zakładowego Spółki.
Po w/w transakcji Akcjonariusze posiadają 9.000.000 akcji, co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.