Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA 17.01.2012 r.

dodano: 2012-01-30 09:57:38

Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 27.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od spółki Financial Markets Center Management
Sp. z o.o. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), w którym spółka informuje, iż w dniu 17.01.2012 r. zbyła w drodze czynności cywilnoprawnej (umowa sprzedaży) 1.000.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 5 groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, reprezentujących 3,47% kapitału zakładowego HMSG S.A. W wyniku transakcji Akcjonariusz osiągnał 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena każdej akcji wynosiła 5 groszy co dało łączną kwotę transakcji w wysokości 50.000 zł. W zawiadomieniu ponadto Akcjonariusz informuje, że nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz osób trzecich, z którymi zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.