Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” H.Oziębło – D.Oziębło Spółka Jawna, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r. zgodnie z raportem giełdowym Spółki z dnia 19 maja 2017 roku, następującego punktu obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii „O”.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 K.S.H., uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez zmianę dotychczasowego punktu:
punkt 11 – Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia staje się punktem 12 porządku obrad;
Dodanie następującego punktu porządku obrad:
11. Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii „O”.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmianami zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 roku oraz opinię zarządu w sprawie emisji akcji serii „O”.

 

pdf1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062017

 

 

pdf2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062017

 

 

pdf3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062017

 

 

pdf4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062017

 

 

pdf5_APIS_Projekt uchwaly od akcjonariusza

 

 

pdf6_APIS_opinia zarzadu dot nowej emisji

 

 

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.