Istotna informacja dotycząca jednolitej treści statutu

Zarząd APIS SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w toku trwających prac związanych z przygotowaniem dokumentu informacyjnego Spółki na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N okazało się, że aktualna jednolita treść statutu Spółki zawiera błąd. Chodzi o treść paragrafu nr 31, która brzmi następująco:

„Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”

W trakcie sporządzania dokumentu informacyjnego zweryfikowano zapisy statutu z odpowiednimi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) i okazało się, że w KRS jako sposób reprezentacji wskazana jest następująca treść:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo. W przypadku Zarządu kolegialnego Spółkę reprezentują dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.” („Wersja Prawidłowa”)

W związku z powyższym Zarząd dokonał sprawdzenia tej kwestii, dzięki czemu wykazano, że od samego początku istnienia Spółki w formie spółki akcyjnej (od dnia przekształcenia) poprawnym sposobem reprezentacji była Wersja Prawidłowa. Od tego czasu na żadnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze nie podjęli uchwały dokonującej zmiany zapisu paragrafu nr 31, dlatego przez cały ten czas oraz obecnie obowiązującą treścią powinna być Wersja Prawidłowa. W opinii Spółki błąd przy opracowywaniu jednolitej treści statutu po przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną wynikał z niedopatrzenia, jednak nie miał wpływu na bieżącą działalność Spółki.

Spółka pragnie jednocześnie podkreślić, że do czasu rozszerzenia składu Zarządu o osobę pana Henryka Oziębło jedynym członkiem Zarządu pozostawał pan Bartłomiej Matusiak – Prezes Zarządu – zatem Spółka była należycie reprezentowana. Dodatkowo po powołaniu pana Oziębło na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (oraz jednocześnie prokurenta) Spółka była reprezentowana zgodnie z zapisami znajdującymi się w KRS, czyli Wersją Prawidłową paragrafu nr 31. Zatem wszelkie dokonane przez Spółkę czynności prawne zostały dokonane prawidłowo.

W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu prawidłową jednolitą treść statutu, która zostanie potwierdzona na najbliższym zebraniu przez Radę Nadzorczą Emitenta. Ponadto na najbliższym Walnym Zgromadzeniu poddane pod głosowanie zostaną odpowiednie uchwały w zakresie zmiany zapisów statutu dotyczących reprezentacji Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki:

 

pdfStatus APIS_SA

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.