RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o uzyskaniu zaliczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wypłaciło drugą zaliczkę na realizację programu GameInn w kwocie 900.000,00 PLN. Wszystkie przedstawione do tej pory dokumenty rozliczeniowe w ramach grantu są zweryfikowane pozytywnie. Prace nad projektem trwają zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Czytaj więcej...

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI 2/2021 z dnia 31 stycznia 2021r. niniejszym informuje, że termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2020 ustalony na 31 maja 2021r. nie zostanie przez Spółkę dotrzymany. Spółka nie jest w stanie dotrzymać terminu publikacji z powodu pandemii wirusa SARS-COV-2 oraz ograniczeń spowodowanych stanem pandemicznym. Ograniczenia przez które powstały techniczne trudności ograniczające możliwości organizacyjne przełożyły się na wydłużenie czasu przygotowania sprawozdania rocznego. Raport roczny zostanie opublikowany od razu po przygotowaniu. Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2021 nie uległy zmianie. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 

 

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał pismo informujące, że Akcjonariusz Spółki firma Adrix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała w dniu 21 kwietnia 2021 sprzedaży 3.143.969 akcji, które stanowią 1,61 % kapitału zakładowego Spółki.

 Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 9.800.000 akcji, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki.

 Po w/w transakcji Akcjonariusz posiada 6.656.031 akcji, co stanowi 3,40% kapitału zakładowego Spółki.

 

Czytaj więcej...

Informacja o skierowaniu projektu do oceny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju informuje, że otrzymał wiadomość Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR").

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0648/21
Tytuł projektu: Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych
Konkurs: 1/1.1.1/2021

Wniosek Spółki został zweryfikowany przez NCBR i zostało stwierdzone, że spełnia on wszystkie warunki formalne. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt został skierowany do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Czytaj więcej...

Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie na projekt do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 7 135 296,97 PLN

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu 20.04.2021 - złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 tzw. Szybka Ścieżka. Wnioskowi nadano numer: POIR.01.01.01-00-0648/21
Spółka złożyła w ramach wyżej wymienionego konkursu projekt o tytule: "Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych" ("Projekt"). Produktem Projektu będzie narzędzie do wspierania rozwoju gier mobilnych i planszowych oraz zostanie w jego ramach przygotowana strategiczna gra turowa na platformy z systemami Android oraz IOS. Szacowana kwota Projektu to 7 135 296,97 PLN a rekomendowana kwota dofinansowania to 5 261 170,93  PLN, co stanowi 73,73% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Pozostała kwota kosztów wynosi 1 874 126,04 PLN i będzie pochodzić ze środków własnych Spółki. Spółka do przygotowania wniosku wykorzystała sprawdzony personel przygotowujący wniosek dla wcześniejszego konkursu. Projekt składać się będzie z 3 etapów. Spółka jest już po rozmowach z osobami rekomendowanymi do zatrudnienia na kluczowych stanowiskach w planowanym przedsięwzięciu. Jednocześnie prowadzi rozmowy oraz rekrutację na pozostałe stanowiska. Projekt wedle założeń powinien zostać rozpoczęty w dniu 1.10.2021 roku a potrwa 26 miesięcy do 30.11.2023 roku. W dalszej perspektywie po osiągnięciu założonych celów Spółka planuje wydać kolejne gry na platformy mobilne z pomocą zatrudnionego personelu. Spółka szacuje, że w ciągu 5 lat od zakończeniu Projektu osiągnie przychód na poziomie 3,2 mln z tytułu wydania gier mobilnych oraz 12,9 mln z tytułu udzielenia praw do licencji silnika. Wyniki oceny merytorycznej i ewentualne zakwalifikowanie do dofinansowania zostanie opublikowane na listach rankingowych NCBR w terminie maksymalnym do 120 dni.

Czytaj więcej...

Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność przez NCBiR

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że NCBiR zatwierdził wniosek o płatność nr 002 w ramach konkursu GameINN dla projektu POIR.01.02.00-00-0123/20
Wszystkie dokumenty załączone do wniosku zostały poprawnie zweryfikowane.
Jednocześnie Spółka informuje, że projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem. Pierwszy etap powinien być zakończony z końcem czerwca 2021 roku.

Czytaj więcej...

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:– raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku, – raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku, – raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku, – raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku.

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał dzisiaj pismo informujące, że Akcjonariusz Spółki firma Adrix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała w dniu 14 stycznia 2021 sprzedaży 3.245.000 akcji, które stanowią 1,66 % kapitału zakładowego Spółki.

Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 19.600.000 akcji, co stanowiło 10,01% kapitału zakładowego Spółki.

Po w/w transakcji Akcjonariusz posiada 16.355.000 akcji, co stanowi 8,35% kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej...

Informacja o nowym projekcie informatycznym NCBiR.

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu 13.01.2021- rozpoczął przygotowywanie kolejnego, drugiego wniosku o dofinansowanie w NCBiR tym razem w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Wniosek o nowe dofinansowanie będzie dotyczył m.in. prac badawczo-rozwojowych związanych z oprogramowaniem komputerowym i jest odpowiedzią na popyt rynkowy. Wyżej wymieniona działalność ma priorytetowe znaczenie dla Spółki i będzie rozwijana. Spółka będzie informowała o postępach w realizacji wniosku o dofinansowanie w raportach bieżących.

Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczasowy pierwszy projekt realizowany z NCBiR w ramach konkursu GameInn przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wartość projektu to 4.817.974,19 PLN.

Czytaj więcej...

Informacja o zakupie działek budowlanych.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju  („Spółka”) informuje, że Spółka zakupiła działki na cele budowlane w gminie Żabia Wola za kwotę 180.000,00 PLN, ponadto Spółka informuje że będzie publikowała informację o przyszłych zakupach gruntów na cele budowlane w raportach bieżących.

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.